• Sweelinckstraat 26
  • 6523 AR Nijmegen
  • T 024-6420741
  • M 06-44424861
  • E

Visie en werkwijze

Mijn visie is geïnspireerd op de positieve psychologie. In mijn manier van werken maak ik, naast de gesprekken, ook regelmatig gebruik van ervaringsgerichte werkvormen zoals lichaamsgericht werken, voice dialogue en psychodrama. Hieronder licht ik deze begrippen kort toe.

Positieve psychologie

Positieve psychologie is een nieuwe stroming binnen de psychologie, die nu zo’n tien jaar bestaat. De positieve psychologie richt zich op de positieve emoties en de sterke punten van een individu in plaats van op negatieve emoties zoals angsten, depressiviteit en stress. In de reguliere psychologie ligt de focus vooral op psychische problemen en afwijkend gedrag. Positieve psychologie richt zich juist op hoe het welbevinden van mensen bevorderd kan worden, door ons te richten op wat wél goed gaat en waar je kracht en kwaliteit ligt.

Ervaringsgericht werken

Bij het ervaringsgericht werken licht de nadruk niet op het praten maar meer op het ervaren. Het lichaam wordt ook wel `het emotionele geheugen' genoemd; allerlei emoties liggen erin opgeslagen. Als je deze emoties vasthoudt en signalen negeert, kan dat allerlei klachten geven. Ervaringsgerichte en lichaamsgerichte oefeningen kunnen helpen om meer in contact te komen met je emoties en kunnen helpen om inzichten te krijgen vanuit een ander perspectief. 

Psychodrama en voice dialogue

Psychodrama en voice dialogue zijn ervaringsgerichte methodieken, waarin de cliënt datgene wat hem bezighoudt in scène zet met behulp van stoelen en soms ook attributen en rollenspel. De kracht van deze methodieken ligt in het feit dat de cliënt zijn verhaal kan uitdrukken in woorden én daden. Door in beweging te komen en situaties letterlijk neer te zetten in de ruimte, wordt de persoonlijke beleving van de cliënt zichtbaar en kan de cliënt vaak makkelijker in contact komen met zijn gevoel. Hierdoor ontstaat meer inzicht bij de cliënt over de situatie en zijn plek daarbinnen. Juist door in beweging te komen en de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken, kun je vaak meer bereiken: via het lijf een verbinding maken tussen hoofd en hart.

Werkvormen

Gedurende de sessies kan het voorkomen dat ik gebruik maak van bepaalde hulpmiddelen en materialen, zoals (foto)kaarten, tekenmateriaal, visualisatie- of ontspanningsoefeningen of voorwerpen om een situatie mee te verduidelijken. Ook kunnen we werken met psychodrama-oefeningen zoals het werken met stoelen en/of attributen, of met lichaamsgerichte oefeningen. Mijn ervaring is dat deze middelen ondersteunend kunnen werken in sessies. Thuisopdrachten maken regelmatig deel uit van het hulpverleningstraject; daarmee ondersteun je het proces en werk je aan je eigen kracht!